.

.
επιστροφή στην κεντρική σελίδα του Ωδείου

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018-2019


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ σχολικού έτους 2018 - 2019

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΕΪΤΖ αίθουσα Β9
Α’ Θεωρία – Δευτέρα 16.30 – 17.45 / Α’ Αρμονία – Δευτέρα 17.45 – 19.15
Β’ Θεωρία – Τρίτη 16.00 – 17.15 / Β’ Αρμονία – Τρίτη 18.15 – 19.30
Γ’ Αρμονία – Πέμπτη 16.00 – 17.30 / Προαρμονία – Πέμπτη 18.30 – 19.45

ΕΡΗ ΧΑΡΔΑΛΗ
Γ’ Αρμονία – Δευτέρα 15.00 – 16.30 (αίθ. Β3) / Α’ Αρμονία – Δευτέρα 16.30 – 18.00 (αίθ. Β3)
Α’ Θεωρία – Τρίτη 15.00 – 16.15 (αίθ. Β10) / Β’ Θεωρία – Τρίτη 16.15 – 17.30 (αίθ. Β10)
Α’ Θεωρία – Παρασκευή 15.00 – 16.15 (αίθ. Β10) / Β’ Θεωρία – Παρασκευή 16.15 – 17.30 (αίθ. Β10)

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ (στούντιο)
Προαρμονία – Δευτέρα 16.00 – 17.15 / Γ’ Θεωρία – Δευτέρα 17.15 – 18.30 περσινή Β’ - κλειστό
Β’ Αρμονία – Δευτέρα 18.30 – 19.45 / Β’ Θεωρία Ενηλίκων – Πέμπτη 20.00 – 21.15

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α’ Θεωρία – Δευτέρα 17.00 – 18.15 (αίθ. Β10)

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΣ
Β’ Θεωρία Ενηλίκων – Τετάρτη 20.00 – 21.15  (αίθ. Β10) περσινή Α’ Θεωρία Γ. Αναγνωστόπουλου
Θεωρία για μαθητές Σύγχρονου Τραγουδιού – Σάββατο 12.00 – 13.15 (αίθ. Β9)
Θεωρία για μαθητές Τρομπέτας – Σάββατο 13.15 – 14.30 (αίθ. Β9)

ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΜΠΑΛΙΑ
Γ’ Θεωρία – Παρασκευή 16.45 – 18.00 / Α’ Αρμονία – Παρασκευή 18.15 – 19.45

ΣΟΦΙΑ ΣΙΑΜΠΑΛΙΑ
Β’ Θεωρία – Τετάρτη 18.15 – 19.30 (αίθ. Β10)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΙΑΣ - Τετάρτη αίθουσα Β3
Ιστορία Α’ 17.15 – 18.00 / Ιστορία Β’ 18.00 – 18.45 / Μορφολογία 18.45 – 19.30

ΡΟΔΟΥΛΑ & ΕΡΗ ΧΑΡΔΑΛΗ - Πρόγραμμα Χορωδιακών Συνόλων
Παρασκευή:
Προχορωδία Unisson (5χρ - 8χρ) – 18.00 –19.00 /  Εφηβική SSA/SAB – 19.15 – 21.30 (12χρ -15χρ)
Σάββατο:
Γονέων και φίλων SATB  (με ακρόαση) – 12.00 – 13.30 
Νεανική SSAA/SSAB/SATB (16χρ-30χρ) (με ακρόαση) – 13.30 – 15.15
Παιδική SA (8χρ - 12χρ) – 15.30 – 17.00

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΣΤΡΟΣΠΥΡΟΣ
Α’ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ - Σάββατο 13.00 – 14.15 αίθουσα Β3